Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2015

sara69
Reposted fromchrzrzrz chrzrzrz
sara69
4152 1d39 500
Reposted froma-antimatter a-antimatter viachrzrzrz chrzrzrz
sara69
To może zabrzmieć jak banał, ale kiedy czujesz się piękna i silna w środku, to widać na zewnątrz.
— Angelina Jolie
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viachrzrzrz chrzrzrz
sara69
2223 b0fd
Reposted fromjustMeee justMeee viachrzrzrz chrzrzrz
sara69
2767 9393 500
Reposted fromknot knot viachrzrzrz chrzrzrz
sara69
sara69
0440 d1a5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viachrzrzrz chrzrzrz
sara69
6305 fe58
Reposted fromohshit ohshit viachrzrzrz chrzrzrz
sara69
Campaign to replace the loading circle with this hedgehog
Reposted fromfabs3 fabs3 viachrzrzrz chrzrzrz
sara69
1509 cfd6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viachrzrzrz chrzrzrz
sara69
Mężczyzna, który traktuje swoją kobietę jak księżniczkę, udowadnia, że został wychowany przez królową.
— A. Osiecka
Reposted fromdys dys viachrzrzrz chrzrzrz
7890 0a29
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viachrzrzrz chrzrzrz
sara69
0078 c99b 500

magics-secrets:

perfect life

Reposted fromAmericanlover Americanlover viainpassing inpassing
sara69
8754 ac50
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainpassing inpassing

June 16 2015

sara69
Dorośli nie pamiętają, tego jak to jest być dzieckiem. Naprawdę nie pamiętają, wierz mi. Zapomnieli o ile większy wydawał się wtedy świat. Jak trudno było wdrapać się na krzesło. I jak to było zawsze patrzeć do góry. Zapomnieli.
Już tego nie wiedzą. Ty też zapomnisz. Czasem dorośli opowiadają, jak to było pięknie być dzieckiem. Nawet marzą o tym, by znów nim być. Ale o czym marzyli, będąc dziećmi?Jak myślisz? Sądzę, że marzyli o tym, by w końcu dorosnąć.
— Cornelia Funke – Król złodziei
Reposted frompuella13 puella13 viaquotes quotes
sara69
6722 3976
Reposted fromkreatura kreatura viausual usual

May 20 2015

sara69
8881 1f76
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viausual usual

February 26 2015

February 20 2015

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl
YES, I want to SOUP ●UP for ...